“Als je wil weten wie je bent, moet je weten waar je vandaan komt.”

Untuk Selalu (Voor Altijd) is een korte documentaire over de vier grootste migrantengroepen in Nederland, verbonden aan Indonesië: Indo’s, Javaanse Surinamers, Molukkers en Indonesiërs.

We kijken door het oog van vier jonge mensen van dezelfde generatie. Zij delen hun verhaal en vertellen over hun connectie met bepaalde tradities, rituelen en gebruiken. Wat nemen ze mee, wat is er voor altijd? Het brengt ons ook op het gebruik van verschillende termen, want wanneer gebruik je welke term en waarmee voel je je verbonden?