Zondagtip! Belasting, minder saai dan je wellicht dacht. Eigenlijk juist heel interessant! In the end it’s always been all about the money.

Nu nog te zien: de tentoonstelling Belast Koloniaal Verleden in het Belasting & Douane Museum in Rotterdam.
In deze tentoonstelling staan de koloniale belastingsystemen in de Nederlandse geschiedenis centraal, met aandacht voor de onderdrukking, uitbuiting en slavernij die hiermee gepaard gingen.

Belastingen zijn vanaf het begin verweven met de Nederlandse kolonisatie. Zodra overzeese landen veroverd waren, werden de eerste vormen van belastingen ingevoerd, waarmee de Nederlandse staatskas werd gevuld. Het idee van de Nederlandse kolonisering is altijd geweest om zoveel mogelijk winst te behalen uit de koloniën, door middel van handel en belastingen.

Nog te bezoeken tot en met 31 oktober!