In mei 2021 werd de tentoonstelling Slavernij geopend in het Rijksmuseum. De tentoonstelling bracht met tien persoonlijke verhalen vanuit verschillende perspectieven 250 jaar slavernijgeschiedenis tot leven. Een van die persoonlijke verhalen was het verhaal van Surapati.

Vechten voor vrijheid gebeurt in vele vormen. Surapati kwam op Java in opstand tegen de VOC met het risico opnieuw tot slaaf te worden gemaakt. Hij was in zijn eigen tijd al zo beroemd, dat zijn levensverhaal door velen is opgeschreven. Een verhaal vol strijd en verzet, oorlog en geweld.

Bekijk hier de online tentoonstelling met o.a. het verhaal van Surapati